top of page
Search

Latvijas Biznesa klubs Dānijā (LBKLUB) veiksmīgi realizējis projektu "Atpazīsti diasporas uzņēmēju!"

LBKLUB veiksmīgi aizvadījis Uzņēmēju un profesionāļu forumu Dānijā, 5.oktobrī. Liels

paldies LIAA pārstāvim Dānijā Gintam Norlindam par izsmeļošo stāstījumu par latviešu

uzņēmējiem, kas iekaro aizvien jaunus tirgus ar LIAA atbalstu, lieliskajiem lektoriem Sandai

Reikmanei par īpašo pieredzes stāstu kā nepadoties un sekot sapnim, Naurim Svikam par

aizraujošajiem pieredzes stāstiem un atraktīvajām nodarbībām un Valdim Vinšteinam par

profesionālo darbnīcu foto apstrādē, uzņemšanā un sociālo platformu tēla veidošanas nosacījumiem. Viss lielākais prieks un gandarījums un paldies fantastiskajiem, ieinteresētajiem dalībniekiem un profesionāļiem, kuri ieradās, lai kopīgi darbotos, iepazītos un veidotu jaunus sadarbības tiltus ne tikai Dānijā, bet arī ārpus tās robežām. Uzņēmēju forumā pulcējās dažādu jomu- ēdināšanas, IT, mājražotāji, studenti, dizaineri, būvnieki, kokapstrādes, metālapstrādes un betona ražotnes, kā arī uzkopšanas servisa speciālisti no Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Skotijas un Latvijas. Īpašu paldies vēlamies teikt brīvprātīgajiem profesionāļiem, kuri dalījās savā pieredzē: Ilzei Spīgulei-Buijtenweg

no Zviedrijas uzņēmēju kluba, Astrai Plēpei-Bungai un Līgai Cibukai no Skotijas latviešu biedrības LABS, Visvaldim Ābramam un Kristapam Blūmam - būvniecības nozares uzņēmējiem no Norvēģijas.


Pasākuma gaitā neformālās sarunās varējām secināt, ka latviešiem Skandināvijas valstīs

lieliski veicas veidojot savus uzņēmumus, tomēr veiksmei esot arī neliels knifs – tas jādara sadarbībā ar vietējo uzņēmēju, tad biznesu vieglāk vadīt. Par klientu skaitu sūdzēties nevarot, bet ikviens atzīmēja, ka ir atvērts sadarbībai un labprāt savā kolektīvā uzņem latviešu strādniekus un piegādei izvēlas Latvijas piedāvātos ražojumus. Foruma laikā arī izveidojās sadarbība starp Latvijas kokapstrādes speciālistu un Norvēģijas būvnieku atrodot kopīgus nākotnes projektu iespējas. Forumā piedalījās arī latviešu studenti, kuri apmeklējot šo forumu, bija patīkami pārsteigti par plašo latviešu uzņēmēju skaitu un dibināja kontaktus ar iespējamām prakses vietām.


Viss lielākais paldies no kluba biedriem ir tās vadītājai Ingai Pučurei, kurai radās šī brīnišķīgā ideja apvienot uzņēmējus un padarīt tos redzamus plašākai sabiedrībai. Protams, sekmīga projekta īstenošana iespējama tikai profesionālā vadībā un LBKLUB saka sirsnīgu paldies mūsu projekta vadītājai Gunitai Bērzai par lielisko sadarbību, atsaucību un enerģiju, kas deva pozitīvu motivāciju visai projekta komandai!


Projekts „Atpazīsti diasporas uzņēmēju!” ir veiksmīgi novadīts, bet nākotnē Uzņēmēju klubs

LBKLUB kaļ jaunus plānus un ieceres, kā arī jau turpina iesāktās iestrādnes, lai augtu plašumā, krātu zināšanas un iekarotu jaunus apvāršņus. Nākotnē tiek plānotas papildus apmācības kluba biedriem par aktuālām uzņēmējdarbības tēmām. Kluba biedri un citu uzņēmēji atzinīgi ir novērtējuši projektā tapušās video vizītkartes un ir saņemti lūgumi nofilmēt arī citus uzņēmējus.


Nofilmētos video stāstus un aktuālāko informāciju ar uzņēmējdarbību Dānijā esat laipni aicināti apskatīt biedrības LBKLUB platformā – www.lbklub.dk.


Projekts tika īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, projekta Nr. 2019.LV/DP/10/06. Par tās saturu atbild biedrība LBKLUB. #DiasporasNVO2019


40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page