top of page

Kas mēs esam?

Biedrība LBKLUB ir dibināta 2019. gada 1. martā, sanākot kopā 5 dažādu latviešu uzņēmumu
pārstāvjiem, kas jau aktīvi rosās Dānijas tautsaimniecībā īsāku vai ilgāku laiku. Ideja par
sadarbības un kontaktu apmaiņas platformas nepieciešamību brieda jau kādu laiku iepriekš,
un konkrētāku virzību guva ELA rīkotajos projektu izstrādes kursos diasporas organizācijām,
kuros kā Latviešu – dāņu biedrības pārstāve piedalījos arī es, kluba vadītāja Inga.


Biedrība LBKLUB tiek veidota kā kontaktu un informācijas apmaiņas platforma, lai sekmētu
biedru  atpazīstamību un uzturētu sadarbības tīklu (networking) ar ārējiem partneriem - gan
no Dānijas, gan Latvijas.


2019. gada rudenī klubā apvienojušies jau vairāk kā 15 dažādu nozaru uzņēmēji un
profesionāļi, kas aktīvi darbojas gandrīz visos Dānijas reģionos. Vislielākais biedru īpatsvars ir
celtniecības, skaistumkopšanas un dažādu pakalpojumu sfērās. Pēc juridiskā statusa ir gan
viena īpašnieka uzņēmumi, gan vairāku īpašnieku uzņēmumi, kad uzņēmuma pārvaldība tiek
veikta ciešā sadarbībā ar Dānijas partneriem.


Biedrība īsteno dažādas aktivitātes, tostarp – kluba biedru vizītes, piedalās projektu
konkursos, veic konsultatīvo darbību un veido saliedēšanās pasākumus biedriem.


2019. gada marta beigās, startējot Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projektu
konkursā, guvām atbalstu savai projekta iecerei ar nosaukumu: “Atpazīsti diasporas
uzņēmēju!”, kurā kā galvenās aktivitātes izveidojām biedrības sociālo tīklu profilus
(Facebook, Instagram), internetvietni: lbklub.dk un pirmo, plašākai publikai pieejamo
pasākumu - Forumu ar tādu pašu nosaukumu: Atpazīsti diasporas uzņēmēju!

bottom of page